Zkouška UZ technikou PHASED ARRAY

Ultrazvuková technika PHASED ARRAY zjišťuje vnitřní vady v materiálu, zejména ve svarech. Je založena na principu detekce odražených vln, které vznikají při dopadu ultrazvukových vln na rozhraní dvou materiálů.

PHASED ARRAY rozšiřuje možnosti klasické ultrazvukové zkoušky (technika PE). Zatímco běžná ultrazvuková sonda s jedním měničem vysílá svazek ultrazvukových vln pouze jedním směrem, svazek ze sondy PHASED ARRAY se vychyluje v zadaném směru, nebo se zaostřuje do daného bodu.

Zkouška se provádí pomocí sondy, jejíž měnič je rozdělen do jednotlivých elementů. Každý z elementů je možno řídit zvlášť a tím modulovat úhel vyzařovaného svazku ultrazvukových vln, nebo jeho zaostření na určenou oblast.

Zkoušku PHASED ARRAY je možné provádět ručně, ale lze také zaznamenávat pohyb sond pomocí enkodéru. Záznam zkoušky se uloží do paměti přístroje a lze jej následně vyvolat.

Software pro zpracování umožní zobrazit rozložení vad v bokorysu, nebo půdorysu zkoušeného úseku.

Zkoušku PHASED ARRAY lze spojit se zkouškou technikou TOFD. Na jeden záznam se promítne zkouška svaru jednotlivými technikami.

Záznamy dat PA lze archivovat jako běžné počítačové soubory, lze je tedy kdykoliv vyvolat. PHASED ARRAY je proto možno, stejně jako TOFD, použít pro periodické sledování určitých oblastí a sledovat tak případný rozvoj vad.