Kapilární zkouška


Kapilární zkouška se používá ke zjištění vad souvisejících s povrchem. Využívá kapilárně aktivní detekční tekutiny. Tyto po nanesení na zkoušený povrch proniknou do necelistvostí, a po odstranění jejich přebytku vzlínají vlivem působení kapilárních sil z necelistvostí k povrchu. Indikaci lze zvýraznit použitím kontrastní vývojky, nebo při použití fluorescenční detekční tekutiny jejím následným osvitem ultrafialovým zářením.

Citlivost metody závisí na použitých detekčních tekutinách, teplotě zkoušeného povrchu, penetrační době, době vyvíjení. Výrazný vliv na zkoušku má příprava zkušebního povrchu.


TECHNOTEST s.r.o., Pod Strání 14, 678 01 Blansko
Tel: 608 888 478, Fax: 516 411 713, E-mail: