Kapilární zkouška - PT linka


Pro kapilární zkoušku velkého množství dílů slouží kapilární linky. Zde se na začátku procesu díly odmastí pomocí ostřiku horkou vodou se saponátem, díly se poté vysuší v peci. Po jejich vychladnutí se namáčí do fluorescenčního penetrantu, následuje oplach vodou, sušení a nanesení vývojky. Hodnocení se provádí pod UV světlem.

Tento proces je ve všech krocích kontrolován pomocí kontrolních těles a kalibrovaných měřidel.

Uvedeným postupem je také možno zkoušet velké členité součásti s hmotností do cca 50 kg. V tomto případě je aplikace penetrantu nástřikem.

Nanášení suché vývojky elektrostaticky, nebo mokré vývojky na bázi rozpouštědla, nebo vody ve sprejích.

Firma TECHNOTEST má k dispozici dvě pracoviště s kapilárními linkami se  zkušebním systémem dle ČSN EN 571-1: IAa, IAb, nebo IAd, s citlivostí st. 2 dle ČSN EN ISO 3452-2:2007.

Detekční tekutiny MR CHEMIE a SHERWIN.

V případě potřeby je možné použít i detekční tekutiny jiných výrobců a přejít jiný na zkušební systém dle ČSN EN 571-1


TECHNOTEST s.r.o., Pod Strání 14, 678 01 Blansko
Tel: 608 888 478, Fax: 516 411 713, E-mail: