Kontrola utažení šroubových spojů


Utažení šroubových spojů u ocelových konstrukcí se provádí v souladu s ČSN 73 1495. Ke kontrole je používán momentový klíč s násobičem momentu. Maximální kontrolní utahovací moment - 3520 Nm. Kontrolu utahovacího momentu je možno provést i ve výškách - viz foto: kontrola spoje částí betonové telekomunikační věže výšky 45 m.

Kontroly se provádí jako "balík" souvisejících služeb, tzn. demontáž krytu šroubového spoje, kontrola utažení, popřípadě jeho dotažení na předepsaný moment v předepsaném pořadí šroubů, konzervace spoje a zpětná montáž krytí.


TECHNOTEST s.r.o., Pod Strání 14, 678 01 Blansko
Tel: 608 888 478, Fax: 516 411 713, E-mail: