Profil firmy
Naší snahou je uspokojit zákazníky, kteří požadují provedení nedestruktivních zkoušek materiálu.

Firma je zaměřená především na provádění zkoušek u zákazníka, s důrazem na vysokou odbornost
a flexibilitu.
Dokumentace o zkouškách, včetně fotodokumentace a náčrtů je možno vydat v elektronické podobě
a zaslat odběrateli pomocí elektronické pošty.

Zkoušky a hodnocení je prováděno pracovníky s certifikáty dle EN 473 pro daný obor zkoušek
s použitím nejmodernějších přístrojů a pomůcek.


TECHNOTEST s.r.o., Pod Strání 14, 678 01 Blansko
Tel: 608 888 478, Fax: 516 411 713, E-mail: