Průsakové zkoušky


Průsaková zkouška patří mezi zkoušky těsnosti. Používá se ke zjištění vad souvisejících s oběma povrchy současně, které vedou k úniku média. Využívá kapilárně aktivní detekční tekutiny. Tato, po nanesení na zkoušený povrch z jedné strany, pronikne do necelistvosti, a vzlíná vlivem působení kapilárních sil k protilehlému povrchu. Zde se indikace zviditelní stejně jako u běžné kapilární zkoušky pomocí vývojky.

Citlivost metody závisí, stejně jako u kapilárních zkoušek, na použitých detekčních tekutinách, teplotě zkoušeného povrchu, penetrační době, době vyvíjení. Výrazný vliv na zkoušku má příprava zkušebního povrchu.

Použití průsakové zkoušky:
Průsakovou zkoušku lze použít například tam, kde již byla detekována necelistvost vedoucí k průsaku jiným způsobem, avšak místo průsaku nelze lokalizovat. Typickým příkladem necelistvostí tohoto typu jsou deskové výměníky, u nichž je zjištěn průnik médií mezi komorami. Další možnosti použití jsou zjištění průsaků u beztlakých (otevřených) uskladňovacích nádob například v místech opravy zavařením, nebo u odlit

Průsakovou zkoušku pro ověření těsnosti nelze použít u oboustranných svarů s konstrukčním neprůvarem u uskladňovacích nádrží. Zde je nutno použít zkoušku vakuovou komůrkou.

Na fotografiích jsou příklady zjištěných průsaků u svaru nádrže na řeznou kapalinu a u trhlin desky výměníku.


TECHNOTEST s.r.o., Pod Strání 14, 678 01 Blansko
Tel: 608 888 478, Fax: 516 411 713, E-mail: