TECHNOTEST s.r.o.

Firma TECHNOTEST s.r.o. nabízí služby v oboru nedestruktivního zkoušení materiálu. Naší prioritou je kvalita prováděných služeb s důrazem na odbornost a flexibilitu.

Zkušební personál je kvalifikován v souladu s ČSN EN ISO 9712 a dle SNT TC 1A

Naše více než 40-ti letá praxe v oboru a vysoká kvalifikace nám dovoluje nabízet i návrhy zkušebních postupů i v případě nestandardních požadavků zákazníků. Kvalitní přístrojové vybavení umožňuje dodržení všech normovaných parametrů zkoušek.

Jsme schopni dodávat komplexní služby, včetně prací, vedoucích k přípravě zkušebních povrchů.

Práce provádíme v prostorách zákazníka, nebo na stabilních PT a MT linkách v prostorách našich NDT zkušeben v Blansku a ve Velké Bíteši.

Provozujeme dodávkové automobily s nosností do 1000 kg, včetně příslušné manipulační techniky pro složení a naložení výrobků, určených ke zkouškám.

Nabízené služby:

Zkoušky se dají uplatňovat v oborech:

  • Kontrola svarů
  • Kontrola základního materiálů - plechů, výkovků, vývalků a ostatních tvářených materiálů a polotovarů.
  • Kontrola odlitků.
  • Kontrola tloušťky stěn tlakových a uskladňovacích nádob, potrubí, ocelových konstrukcí, stožárů, korozní úbytky a podobně.
  • Prověření kvality provedení plátování a návarů.
  • Podklady pro revize strojních součástí jako jsou rotory turbin, hřídele, ocelové konstrukce, součásti dopravních prostředků
  • Zjištění stavu a rozsahu poškození na potrubích plynovodů, ropovodů a přivaděčů vodních elektráren
  • Podklady pro revize zařízení pro chemický průmysl, energetiku, teplárny, rafinerie
  • Detekce a měření hloubky SCC trhlin na potrubí plynovodů a ropovodů
  • Revize objektů pro skladování závadných látek autorizovanou osobou dle požadavků „Vodního zákona“