Demagnetizace výrobku


Demagnetizace se provádí na základě zvláštního požadavku.

Ke zmagnetování výrobku dochází v průběhu magnetické zkoušky práškové, ale také v průběhu výroby, například při manipulaci pomocí upínačů z permanentního magnetu.

Demagnetizace se provádí průchodem nízkofrekvenční cívkou s rozměrem otvoru 160 x 160 mm na hodnotu zbytkového magnetizmu dle požadavku, který je specifikován v objednávce, obvykle ± 1Gauss. Každá součást je měřena zvlášť pomocí přístroje s Hallovou sondou.

Demagnetizace větších součástí je možno provést pomocí kabelové cívky proudem 4 000 A.


TECHNOTEST s.r.o., Pod Strání 14, 678 01 Blansko
Tel: 608 888 478, Fax: 516 411 713, E-mail: