Zkouška kapilární

Kapilární zkouška se používá ke zjištění vad souvisejících s povrchem. Využívá kapilárně aktivní detekční tekutiny. Tato po nanesení na zkoušený povrch pronikne do necelistvostí, a po odstranění jejího přebytku vzlíná vlivem působení kapilárních sil z necelistvostí k povrchu. Indikaci lze zvýraznit použitím kontrastní vývojky, nebo při použití fluorescenční detekční tekutiny jejím následným osvitem ultrafialovým zářením.

Citlivost metody závisí na použitých detekčních tekutinách, teplotě zkoušeného povrchu, penetrační době, době vyvíjení. Výrazný vliv na zkoušku má příprava zkušebního povrchu.