Zkouška kapilární - PT linka

Pro kapilární zkoušku velkého množství dílů slouží kapilární linky. Zde se na začátku procesu díly odmastí v tlakové myčce pomocí ostřiku horkou vodou se saponátem, díly se poté vysuší v peci. Po jejich vychladnutí a vysušení se namáčí do fluorescenčního penetrantu, následuje oplach vodou, sušení a nanesení vývojky. Hodnocení se provádí pod UV světlem.

Tento proces je ve všech krocích kontrolován pomocí kontrolních těles a kalibrovaných měřidel.

Uvedeným postupem je také možno zkoušet velké členité součásti s hmotností do cca 50 kg. V tomto případě je aplikace penetrantu nástřikem.

Firma TECHNOTEST s.r.o. má k dispozici dvě pracoviště s kapilárními linkami se  zkušebním systémem dle ASTM E 1417 a ČSN EN 3452-1:  IAa, IAb, nebo IAd, s citlivostí st. 2 (Velká Bíteš) a citlivostí 3 (Blansko).
Používané detekční tekutiny SHERWIN odpovídají QPL-SAE-AMS-2644.

Na pracovišti ve Velké Bíteši je aplikována elektrostaticky nanášená prášková vývojka.

Obě pracoviště (linky) splňují požadavky TPG-AC1714-1 (NADCAP)

Personál, obsluhující PT linky je kvalifikován dle SNT-TC-1A a dle EN ISO 9217 ve stupni 2