Stožáry veřejného osvětlení


Kontroly stožárů veřejného osvětlení se provádí komplexně. Základem je důkladná vizuální prohlídka stožáru, odstranění nečistot u jeho paty, změření důlkové koroze na vnějším povrchu stožáru a změření jeho tloušťky (korozního úbytku) ultrazvukovým tloušťkoměrem. Úbytky tloušťky korozí na vnitřním povrchu probíhají v různých místech nad terénem. Proto samotné měření tloušťky stěny stožáru neprovádíme, protože není průkazné. Vždy je nutno provést kontrolu v plném rozsahu! To nám umožní vytipovat místo s největším úbytkem, a zde pak provést měření.

Ke každému stožáru se vydá záznam s jeho hodnocením ve stupni 1 – 5.(Stupeň 1 – bez poškození, stupeň 5 – havarijní stav, nutná okamžitá výměna)

Součástí záznamů jsou i údaje o typu stožáru, jeho výšce, průměru u paty a počtu výložníků.


TECHNOTEST s.r.o., Pod Strání 14, 678 01 Blansko
Tel: 608 888 478, Fax: 516 411 713, E-mail: