Zkouška vířivými proudy

Zkouška vířivými proudy je založena na principu elektromagnetické indukce. Používá se převážně k detekci trhlin ve vodivých materiálech, k měření úbytků u výměníkových trubek z neželezných kovů, k měření tloušťky nevodivých povlaků a ke zjištění záměny materiálu (včetně například záměny kalených a nekalených součástek). Všechny uvedené zkoušky lze provádět i přes vrstvu nevodivého povlaku, například barvy, nebo fólie, částečně i pod vodivými, ale nemagnetickými vrstvami, např. pod zinkem.

Zkoušku lze snadno provádět i na nepřístupných površích, například na vnitřním povrchu vývrtů, nebo trubek.

Typická aplikace je například kontrola odtokové hrany lopatek parních turbín na zjištění trhlin.

Kontrola odtokové hrany lopatky parní turbíny
Kontrola odtokové hrany lopatky parní turbíny
Trhliny na lopatkách, zjištěné zkouškou vířivými proudy
Trhliny na lopatkách, zjištěné zkouškou vířivými proudy