Fotogalerie

Následující fotogalerie prezentuje typické vady, zjištěné jednotlivými NDT metodami a ukázky zkoušených objektů.

Všechny fotografie podléhají autorskému zákonu a jakékoliv jejich použití bez výslovného souhlasu TECHNOTEST s.r.o. není dovoleno.

Logistika – nakládka po zkoušce
Logistika – nakládka po zkoušce
VT zkouška koutového svaru. Nepřípustné vady
VT zkouška koutového svaru.
Nepřípustné vady
VT zkouška lopatkování rotoru parní turbíny
VT zkouška lopatkování rotoru parní turbíny
MT zkouška svorníku M 120 na stabilním zařízení
MT zkouška svorníku M 120 na stabilním zařízení
Prasklina u lopatky parní turbíny, zjištěná MT zkouškou, vada způsobená provozem
Prasklina u lopatky parní turbíny, zjištěná MT zkouškou, vada způsobená provozem
Prasklá oběžná lopatka parní turbíny
Prasklá oběžná lopatka parní turbíny
Prasklina u lopatky parní turbíny, zjištěná MT zkouškou, vada způsobená provozem
Prasklina u lopatky parní turbíny, zjištěná MT zkouškou, vada způsobená provozem
MT zkouška lopatkování rotoru parní turbíny. Pro fluorescenční zkoušku je potřeba zatemnění, proto je zkouška prováděná pod dočasnou stříškou
MT zkouška lopatkování rotoru parní turbíny. Pro fluorescenční zkoušku je potřeba zatemnění, proto je zkouška prováděná pod dočasnou stříškou
MT zkouška: Indikace vměstku, vada polotovaru
MT zkouška: Indikace vměstku, vada polotovaru
MT zkouška: Indikace od trhliny, vada polotovaru
MT zkouška: Indikace od trhliny, vada polotovaru
MT zkouška: Prasklina v závitové části svorníku
MT zkouška: Prasklina v závitové části svorníku
MT zkouška: Prasklý svar
MT zkouška: Prasklý svar
MT zkouška: Prasklina odlitku brzdového kotouče vojenského vozidla
MT zkouška: Prasklina odlitku brzdového kotouče vojenského vozidla
MT zkouška svarů ocelové konstrukce. Magnetizace jhem
MT zkouška svarů ocelové konstrukce. Magnetizace jhem
MT zkouška svaru ocelové konstrukce. Magnetizace permanentními magnety. Práce 40 m nad terénem
MT zkouška svaru ocelové konstrukce. Magnetizace permanentními magnety.
Práce 40 m nad terénem
MT zkouška pláště kulového mlýna Cementárna Hranice
MT zkouška pláště kulového mlýna
Cementárna Hranice
MT zkouška svarů sloupů strojovny Elektrárna Prunéřov
MT zkouška svarů sloupů strojovny
Elektrárna Prunéřov
Příprava povrchu pro MT zkoušku a měření tvrdosti u svaru parního potrubí Elektrárna Kakanj, Bosna a Hercegovina
Příprava povrchu pro MT zkoušku a měření tvrdosti u svaru parního potrubí
Elektrárna Kakanj, Bosna a Hercegovina
MT zkouška vnitřní vestavby kotlového tělesa. Elektrárna Kakanj Bosna a Hercegovina
MT zkouška vnitřní vestavby kotlového tělesa.
Elektrárna Kakanj Bosna a Hercegovina
MT zkouška řetězového vazáku
MT zkouška řetězového vazáku
Praskliny u paty lopatky oběžného kola vodní trubíny
Praskliny u paty lopatky oběžného kola vodní trubíny
Demagnetizace lopatky turbíny a měření zbytkového magnetizmu pomocí přístroje s Hallovou sondou
Demagnetizace lopatky turbíny a měření zbytkového magnetizmu pomocí přístroje s Hallovou sondou
PT zkouška fluorescenční: Prasklá kalená vrstva
PT zkouška fluorescenční: Prasklá kalená vrstva
PT zkouška fluorescenční: indikace vměstku
PT zkouška fluorescenční: indikace vměstku
PT zkouška fluorescenční: Prasklý závěs lopatky plynové turbíny
PT zkouška fluorescenční: Prasklý závěs lopatky plynové turbíny
PT zkouška fluorescenční: Praskliny cementované vrstvy ozubeného pastorku
PT zkouška fluorescenční: Praskliny cementované vrstvy ozubeného pastorku
PT fluorescenční zkouška části družice
PT fluorescenční zkouška části družice
PT zkouška fluorescenční: Praskliny vrstvy kovového nástřiku
PT zkouška fluorescenční: Praskliny vrstvy kovového nástřiku
PT zkouška fluorescenční: Nepřilnutí okraje vrstvy kovového nástřiku
PT zkouška fluorescenční: Nepřilnutí okraje vrstvy kovového nástřiku
PT zkouška, prasklina výkovku
PT zkouška, prasklina výkovku
PT zkouška přilnutí kompozice kluzného ložiska
PT zkouška přilnutí kompozice kluzného ložiska
PT zkouška kluzné plochy ložiska
PT zkouška kluzné plochy ložiska
PT zkouška regulační kuželky parní turbíny
PT zkouška regulační kuželky parní turbíny
PT zkouška difuzoru parní turbíny
PT zkouška regulační kuželky parní turbíny
PT zkouška Prasklý svar zaslepení dýzového segmentu parní turbíny
PT zkouška Prasklý svar zaslepení dýzového segmentu parní turbíny
PT zkouška velkého odlitku
PT zkouška velkého odlitku
PT zkouška povrchu odlitku, vyhodnocení nálezů
PT zkouška povrchu odlitku, vyhodnocení nálezů
PT zkouška odlitku lopaty vodní turbíny
PT zkouška odlitku lopaty vodní turbíny
Zařízení pro elektrostatické nanášení práškové vývojky, součást PT linky
Zařízení pro elektrostatické nanášení práškové vývojky, součást PT linky
Elektrostatické nanášení práškové vývojky
Elektrostatické nanášení práškové vývojky
Průsaková zkouška odlitků vík
Průsaková zkouška odlitků vík
Zkouška těsnosti vakuovou komůrkou. V místě netěsnosti se tvoří bubliny
Zkouška těsnosti vakuovou komůrkou.
V místě netěsnosti se tvoří bubliny
Zkouška těsnosti svarů kouřovodu
Zkouška těsnosti svarů kouřovodu
UT - Ultrazvuková zkouška oběžného kola vodní turbíny
UT - Ultrazvuková zkouška oběžného kola vodní turbíny
ET – zkouška vířivými proudy odtokové hrany lopatek parní turbíny
ET – zkouška vířivými proudy odtokové hrany lopatek parní turbíny
Trhliny zjištěné ET zkouškou
Trhliny zjištěné ET zkouškou
ZkouškaTOFD svarů mostu
ZkouškaTOFD svarů mostu
Záznam TOFD – svar s vadou
Záznam TOFD – svar s vadou
Neopakovatelné pohledy – stavba mostní konstrukce, trať Znojmo - Šatov
Neopakovatelné pohledy – stavba mostní konstrukce, trať Znojmo - Šatov
Kontrola oblasti vetknutí lopatek do náboje pomocí UT-PA
Kontrola oblasti vetknutí lopatek do náboje pomocí UT-PA
Zkouška UT TOFD + PA svaru rotoru parní turbíny tloušťky 160 mm
Zkouška UT TOFD + PA svaru rotoru parní turbíny tloušťky 160 mm
Záznam UT-PA (Phased Array) Trhlina ve vodící tyči Ø 300 mm vstřikovacího lisu
Záznam UT-PA (Phased Array)
Trhlina ve vodící tyči Ø 300 mm vstřikovacího lisu
Trhlina, zjištěná PA, viz výše, po demontáži tyče
Trhlina, zjištěná PA, viz výše, po demontáži tyče
UT Měření tloušťky stěny žebrované trubky přehříváku. Teplárna Nuernberg
UT Měření tloušťky stěny žebrované trubky přehříváku.
Teplárna Nuernberg
UT Měření tloušťky stěny žebrované trubky přehříváku. Pro měření spodní řady trubek shora byla vyrobena speciální sonda
UT Měření tloušťky stěny žebrované trubky přehříváku.
Pro měření spodní řady trubek shora byla vyrobena speciální sonda
UT zkouška podélného svaru tvarovky TDW 500, potrubí ropovodu Družba
UT zkouška podélného svaru tvarovky TDW 500, potrubí ropovodu Družba
TOFD zkouška podélného svaru tvarovky TDW 1000, potrubí tranzitního plynovodu
TOFD zkouška podélného svaru tvarovky TDW 1000, potrubí tranzitního plynovodu
Měření tloušťky stěny UT tloušťkoměrem
Měření tloušťky stěny UT tloušťkoměrem
Vizuální kontrola nýtované ocelové konstrukce – odtržená hlava nýtu
Vizuální kontrola nýtované ocelové konstrukce – odtržená hlava nýtu
VT kontrola stožáru vedení vysokého napětí (Gruzie)
VT kontrola stožáru vedení vysokého napětí (Gruzie)
VT kontrola konstrukce potrubního mostu, koroze způsobená kouřovými plyny
VT kontrola konstrukce potrubního mostu, koroze způsobená kouřovými plyny
VT kontrola puklovek historického železničního mostu z r. 1897 – most Brno - Hybešova Stav po odstranění štěrkového lože
VT kontrola puklovek historického železničního mostu z r. 1897 – most Brno - Hybešova
Stav po odstranění štěrkového lože
Detail puklovky
Detail puklovky
Puklovky ze spodní strany mostu
Puklovky ze spodní strany mostu
Přístup k puklovkám
Přístup k puklovkám
Detail puklovky ze spodní strany – koroze u odvodnění
Detail puklovky ze spodní strany – koroze u odvodnění
VT kontrola telekomunikačního stožáru. Roztažená trubka nárožníku vlivem zmrzlého kondenzátu, shromážděného nad zaslepovací podložkou v místě svaru
VT kontrola telekomunikačního stožáru. Roztažená trubka nárožníku vlivem zmrzlého kondenzátu, shromážděného nad zaslepovací podložkou v místě svaru
Kontrola utažení šroubového spoje telekomunikačního stožáru pomocí násobiče momentu
Kontrola utažení šroubového spoje telekomunikačního stožáru pomocí násobiče momentu
VT kontrola ocelové konstrukce střechy pavilónu Z, BVV Brno
VT kontrola ocelové konstrukce střechy pavilónu Z, BVV Brno
Kontrola ocelové konstrukce<br />Koroze u paty podpěry
Kontrola ocelové konstrukce
Koroze u paty podpěry
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Shybka elektrárny Došnica, Severní Makedonie
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Shybka elektrárny Došnica, Severní Makedonie
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Elektrárna Došnica, Severní Makedonie
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Elektrárna Došnica, Severní Makedonie
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Elektrárna Došnica, Severní Makedonie
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Elektrárna Došnica, Severní Makedonie
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Elektrárna Pena, Severní Makedonie
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Elektrárna Pena, Severní Makedonie
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Elektrárna Pesočani, Severní Makedonie
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Elektrárna Pesočani, Severní Makedonie
V průběhu kontrol vodních přivaděčů se naskytnou různé pohledy. Elektrárna Zrnovci, Severní Makedonie
V průběhu kontrol vodních přivaděčů se naskytnou různé pohledy. Elektrárna Zrnovci, Severní Makedonie
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Záměrné poškození střelbou ze samopalu Elektrárna Sapunčica, Severní Makedonie
Kontrola přivaděčů vodních elektráren
Záměrné poškození střelbou ze samopalu
Elektrárna Sapunčica, Severní Makedonie
Zjišťování parametrů nýtových spojů potrubí přivaděče VE Grebla, Rumunsko
Zjišťování parametrů nýtových spojů potrubí přivaděče VE Grebla, Rumunsko
Zjišťování parametrů nýtových spojů z vnitřní strany potrubí přivaděče VE Grebla, Rumunsko
Zjišťování parametrů nýtových spojů z vnitřní strany potrubí přivaděče VE Grebla, Rumunsko
Vzorky potrubí, odebrané pro mechanické zkoušky
Vzorky potrubí, odebrané pro mechanické zkoušky
Vzorky potrubí, odebrané pro mechanické zkoušky
Vzorky potrubí, odebrané pro mechanické zkoušky
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Ukázkový nýtový spoj, r. 1904 VE Grebla, Rumunsko
Kontrola přivaděčů vodních elektráren
Ukázkový nýtový spoj, r. 1904
VE Grebla, Rumunsko
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Průsak přes nýt s odtrženou hlavou na vnitřním povrchu
Kontrola přivaděčů vodních elektráren
Průsak přes nýt s odtrženou hlavou na vnitřním povrchu
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Plošná koroze s podezřením průniku vody
Kontrola přivaděčů vodních elektráren
Plošná koroze s podezřením průniku vody
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Plocha, viz výše, po odstranění korozních produktů
Kontrola přivaděčů vodních elektráren
Plocha, viz výše, po odstranění korozních produktů
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Provedení svarových spojů potrubí po výměně nýtované části.Svary zpevněny pro jistotu příložkami
Kontrola přivaděčů vodních elektráren
Provedení svarových spojů potrubí po výměně nýtované části.
Svary zpevněny pro jistotu příložkami
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Práce v divoké přírodě Elektrárna Cranicel, Rumunsko
Kontrola přivaděčů vodních elektráren
Práce v divoké přírodě
Elektrárna Cranicel, Rumunsko
Kontrola přivaděčů vodních elektráren Oprava prasklého potrubí Elektrárna Cranicel, Rumunsko
Kontrola přivaděčů vodních elektráren
Oprava prasklého potrubí
Elektrárna Cranicel, Rumunsko
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Potrubí připravené ke zkouškám
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Potrubí připravené ke zkouškám
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Příprava zkušebního povrchu
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Příprava zkušebního povrchu
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů MT zkouška
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
MT zkouška
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Kontroly se musí provádět za každého počasí
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Kontroly se musí provádět za každého počasí
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Každý se chce podívat
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Každý se chce podívat
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Výkop před zkouškou, obtížné klimatické podmínky
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Výkop před zkouškou, obtížné klimatické podmínky
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Výkop před zkouškou, ideální podmínky
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Výkop před zkouškou, ideální podmínky
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Stav povrchu potrubí po sejmutí izolace, před očištěním
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Stav povrchu potrubí po sejmutí izolace, před očištěním
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Stejný úsek jako výše, po očištění
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Stejný úsek jako výše, po očištění
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Korozní důlek, měření tlouštěk v okolí důlku
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Korozní důlek, měření tlouštěk v okolí důlku
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Korozní důlek, měření tlouštěk v okolí důlku
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Korozní důlek, měření tlouštěk v okolí důlku
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Vada typu Dent, vzniklá uložením potrubí na kámen
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Vada typu Dent, vzniklá uložením potrubí na kámen
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Měření Dentu pomocí profilové měrky
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Měření Dentu pomocí profilové měrky
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Dent na spodní straně potrubí způsobený ssedáním zeminy
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Dent na spodní straně potrubí způsobený ssedáním zeminy
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Dent na horní straně potrubí, způsobený zřejmě nešetrnou pokládkou potrubí
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Dent na horní straně potrubí, způsobený zřejmě nešetrnou pokládkou potrubí
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Záměrné poškození potrubí pokusem o navrtání
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Záměrné poškození potrubí pokusem o navrtání
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Záměrné poškození potrubí, záseky z období montáže, vyznačení nulového bodu pro RTG snímek svaru
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Záměrné poškození potrubí, záseky z období montáže, vyznačení nulového bodu pro RTG snímek svaru
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Záměrné poškození potrubí, záseky po odstraňování izolace při montáži kabelu katodové ochrany
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Záměrné poškození potrubí, záseky po odstraňování izolace při montáži kabelu katodové ochrany
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Plošná koroze na spodní straně potrubí
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Plošná koroze na spodní straně potrubí
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Korozní důlky
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Korozní důlky
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Korozní důlky
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Korozní důlky
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Kolonie SCC trhlin s korozními důlky a vyznačenými hloubkami důlků
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Kolonie SCC trhlin s korozními důlky a vyznačenými hloubkami důlků
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů<br />Kolonie SCC trhlin s korozními důlky. Trhlina na dně korozního důlku
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Kolonie SCC trhlin s korozními důlky. Trhlina na dně korozního důlku
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Kolonie SCC trhlin
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Kolonie SCC trhlin
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Kolonie SCC trhlin v blízkosti podélného svaru
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Kolonie SCC trhlin v blízkosti podélného svaru
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Přeložka na základním materiálu potrubí
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Přeložka na základním materiálu potrubí
Potvrzení přeložky zabroušením. Na okraji výbrusu je patrné, že vada zabíhá šikmo do materiálu, což je pro přeložky typické
Potvrzení přeložky zabroušením.
Na okraji výbrusu je patrné, že vada zabíhá šikmo do materiálu, což je pro přeložky typické
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Plena
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Plena
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Šupina
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Šupina
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Šupiny ve směru spirálového svaru
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Šupiny ve směru spirálového svaru
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Drážky po odstranění přeložek ve výrobě trubky, stav před očištěním
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Drážky po odstranění přeložek ve výrobě trubky, stav před očištěním
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Drážky po odstranění přeložek ve výrobě trubky po očištění
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Drážky po odstranění přeložek ve výrobě trubky po očištění
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů MT indikace od zbytku přeložky u drážky viz výše
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
MT indikace od zbytku přeložky u drážky viz výše
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů Drážky po odstranění přeložek ve výrobě trubky
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
Drážky po odstranění přeložek ve výrobě trubky
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů SCC, nebo studený spoj na okraji podélného svaru. Příčinu vzniku vady nelze jednoznačně určit
Kontrola potrubí plynovodů a ropovodů
SCC, nebo studený spoj na okraji podélného svaru. Příčinu vzniku vady nelze jednoznačně určit