MAGNAFORM - Eddy Current Array

Firma TECHNOTEST s.r.o. využívá přístroj OLYMPUS MAGNAFORM zejména k detekci měření hloubky SCC trhlin na potrubí produktovodů.

Přístroj MAGNAFORM pracuje na principu vířivých proudů. Sonda se skládá s velkého množství elementů – cívek. Pohybem sondy nad oblastí zájmu se pořídí záznam, z něhož lze zjistit přítomnost trhlin a studených spojů. U indikací lze měřit jejich hloubku.

Cívky jsou uspořádány tak, že umožňují automatickou kompenzaci LIFT-OFF efektu, takže přesnost měření hloubky není závislá na rovinnosti povrchu.

Trhliny lze detekovat i přes povlaky z nevodivého materiálu – barvu, izolaci apod. do tloušťky cca 3 mm.

Přístroj OLYMPUS MAGNAFORM se sondou
Přístroj OLYMPUS MAGNAFORM se sondou
Kolonie SCC trhlin (STRESS CORROSION CRACKING)
Kolonie SCC trhlin (STRESS CORROSION CRACKING)
Detail kolonie SCC
Detail kolonie SCC
Ukázka zprávy z měření. Měření provedeno podél směru trhlin. Šířka zaznamenané oblasti 65mm, délka 250mm
Ukázka zprávy z měření. Měření provedeno podél směru trhlin. Šířka zaznamenané oblasti 65mm, délka 250mm
záznam stejné trhliny, jako na obr. 4, provedený napříč.
záznam stejné trhliny, jako na obr. 5, provedený napříč.
Měření lze provádět i v terénních podmínkách
Měření lze provádět i v terénních podmínkách