Prohlídka vnitřních povrchů endoskopem

Firma TECHNOTEST má k dispozici endoskop OLYMPUS IPLEX RX s celou řadou výměnných objektivů, s průměrem 6 mm a délkou zasouvací sondy 2 m. Konec sondy je možno vyklápět všemi směry, což umožňuje velký rozsah pozorování.

Endoskop umožňuje použití stereoskopických objektivů (k dispozici je přímý i stranový objektiv) a je vybaven softwarem pro měření. Je možno z nasnímaného obrazu provést měření vzdálenosti, včetně vzdálenosti bodu k přímce, hloubky a plochy předmětu pozorování – viz fota.