Ocelové konstrukce, technologické celky


Kontrola stavu ocelových konstrukcí je prováděna dle ČSN 73 2604, technologické celky se kontrolují v souladu s příslušnými normami. Součástí těchto kontrol je také kontrola šroubových, nebo nýtových spojů. V případě nálezu poškození slouží výsledky kontrol a měření jako podklad pro výpočet zbytkové životnosti. Dle požadavku objednatele lze zajistit odběr vzorků pro zjištění mechanických hodnot materiálu, které se předají příslušné laboratoři. O výsledku kontrol je vydána podrobná zpráva.

Obvyklým požadavkem je také upřesnění rozsahu poškození, které bylo zjištěno při provozních kontrolách zařízení, prováděných provozovatelem, například zjištění rozsahu prasklin, zjištění jejich hloubky, zjištění úbytků, způsobených opotřebením, nebo korozí.

Na základě požadavku je možno vyvinout zkušební metodu, kterou je možno získat nedestruktivním způsobem potřebné parametry zařízení, které budou sloužit k dalším výpočtům. Jako příklad může sloužit zjišťování rozměrů a typů nýtových spojů, včetně průměrů zabudovaných nýtů u přivaděčů z r. 1904 u vodních elektráren GREBLA a BREAZOVA v Rumunsku, nebo měření tlouštěk žebrovaných trubek přehříváku v teplárně Nürnberg (viz fota v kapitole Měření tloušťky ultrazvukem).

Stručný výčet realizovaných akcí:

 • Kontrola stavu přivaděčů u 5. vodních elektráren v Makedonii
 • Kontrola O.K. kotelny a strojovny Elektrárny Prunéřov a Tušimice
 • Kontrola O.K. jeřábů, vč. kontrol autojeřábů jako podklad pro revizi zdvihacích zařízení
 • Kontrola stavu spirály vodní elektrárny LAJANURI v Gruzii
 • Kontrola O.K. střechy pavilonu Z v BVV Brno
 • Kontrola přivaděčů vodních elektráren v Rumunsku
 • Kontroly parního potrubí elektrárna KAKANJ, Bosna a Hercegovina
 • Kontrola stavu vnitřního pláště kuplovny, FERAMO M.I., Brno
 • Kontrola stavu svorníků vstřikovacích lisů, Faurecia, Rehau a další.
 • Kontrola konstrukcí vodojemů a anténních stožárů
 • A mnoho dalšíchTECHNOTEST s.r.o., Pod Strání 14, 678 01 Blansko
Tel: 608 888 478, Fax: 516 411 713, E-mail: