Plynovody, ropovody, přivaděče vodních elektráren

Firma TECHNOTEST s.r.o. již od svého vzniku provádí nedestruktivní zkoušky na potrubích plynovodů a ropovodů. Jedná se o zkoušky v rámci provádění výměny částí potrubí, například výběr místa pro řez potrubí, kontroly nových svarů, svary tvarovek TDW (Wiliamson) apod.

Dále provádíme zkoušky na místech, určených po průjezdu kontrolním ježkem. Zde jde o stanovení rozsahu poškození, které bylo detekováno po průjezdu ježka.

U potrubí přivaděčů vodních elektráren provádíme jak celkové posouzení stavu potrubí, tak stanovení rozsahu jednotlivých zjištěných vad.

Firma TECHNOTEST s.r.o. disponuje zařízením, potřebným pro provádění prací v terénu, jako jsou terénní auta, elektrocentrály, čerpadla na vyčerpání vody z výkopů a podobně. Samozřejmostí jsou zkušenosti personálu s pracemi na potrubí a také s pobytem a prací v nepříznivých podmínkách, které mnohdy v terénu panují.

Součástí naší nabídky je i příprava zkušebních povrchů, tedy čištění rotačním kartáčem, případně leštění povrchu s minimálním úběrem materiálu.